İK

Kişisel Bilgiler

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket yetkililerimiz ile yapacağınız görüşmelerde bizimle paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz dahil her türlü kişisel verileriniz, Şirketimizin meşru menfaatleri ve sözleşmenin ifasına dayalı olarak veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmektedir. ticari faaliyetlerimize devam edebilmek için mevcut hukuki ilişkiler çerçevesinde

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenecektir: İletişim sırasında hitaben, Sizinle aramızdaki ticari faaliyetlerin ve sözleşmesel ilişkilerin devam etmesi, Talep ve şikayetlerin karşılanması amacıyla sizinle iletişimin sağlanması, Şirketimizin hizmet süreçlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek, İleride doğabilecek hukuki ihtilafların çözümü,